BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów-absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu, w kąciku czytelniczym.

Godziny pracy biblioteki:

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 8.00 - 16.0
PIĄTEK 8.00 - 15.0


Księgozbiór biblioteki liczy ponad 13 000 woluminów. Największą część stanowi literatura piękna, a w niej lektury.
W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki, leksykony, albumy malarstwa itp.
Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).
Oprócz książek biblioteka gromadzi:
• kasety video – ekranizacje lektur szkolnych oraz popu-larnonaukowe z różnych dziedzin,
• kasety magnetofonowe – uzupełnienie podręczników do języków obcych
• płyty CD
• płyty DVD

Prenumerujemy miedzy innymi Cogito, Gazetę Wyborcza, Gazetę Prawną.
O nowościach książkowych informujemy czytelników na tablicy bibliotecznej.

Biblioteka posiada komputery z dostępem do Internetu oraz drukarkę do dyspozycji uczniów.
Trwa komputeryzacja zbiorów. Biblioteka posiada program komputerowy MOL Optivum. Dzięki komputeryzacji powstaje możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej przez czytelnika.

Organizacja udostępniania zbiorów.
Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie i absolwenci Zespołu, pracownicy Zespołu, rodzice uczniów Zespołu, inni użytkownicy na miejscu.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:

1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

2. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres dwóch tygodni (lektury na miesiąc). Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

3. Za nie zwrócenie książki w terminie wypożyczający zobowiązany jest przynieść książkę z kanonu lektur, która zostanie włączona do księgozbioru.

4. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą lub wskazana przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.

6. Wszystkie wypożyczone książki musza wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

7. Zbiory specjalne z biblioteki wypożyczane są zgodnie z następującymi zasadami:
a) jednorazowo wypożyczyć można jedną kasetę lub płytę na jedną dobę
b) jeśli kaseta lub płyta ulegnie zniszczeniu uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą kasetę/ płytę, lub wskazana przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie kasety/płyty zagubionej lub zniszczonej