Uchwała w sprawie zmian w Statucie - Pobierz

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - Pobierz

Program Wychowawczy - Pobierz

Załącznik nr 2- Harmonogram Uroczystości Szkolnych - Pobierz

Szkolny Program Profilaktyki - Pobierz

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 - Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych- Pobierz