Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

1
Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2012 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna 24 - 31 grudnia 2012 r.
3
Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2013 r.:
4
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2013 r.
5
Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych:
- w szkołach ponadgimnazjalnych:
26 kwietnia 2013 r.
8
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
28 czerwca 2013 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1
2 listopada 2013 r. ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
2
2 maja 2013 r. ze względu na możliwość lepszego planowania
wypoczynku rodzinnego, który jest istotnym
czynnikiem integrującym rodzinę
3
7,8, 9 maja 2013 r. ze względu na część pisemną egzaminu
maturalnego
4
31 maja 2013 r. ze względu na potrzeby społeczności lokalnej