Dzień otwarty dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się
17 kwietnia 2013 o godz. 17.00

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego - Pobierz

Podanie o przyjęcie do Technikum - Pobierz

Zasady rekrutacji do szkoły - Pobierz

W roku szkolnym 2012/2013 będziemy prowadzić nabór do następujących klas:

Liceum Ogólnokształcące

- klasa dziennikarska - uczniowie tej klasy realizują rozszerzony program nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze oraz dodatkowo uczestniczą w zajęciach warsztatów dziennikarskich.
- W ramach warsztatów dziennikarskich uczniowie "bawią się w dziennikarstwo", poznając tajniki tego zawodu, uczą się rzetelności odpowiedzialności za słowo redagując szkolną gazetkę, prowadząc radiowęzeł, czy też kręcąc krótkie formy filmowe. Zdobywają wiedzę na temat filmu, uczestnicząc w programie "Nowe horyzonty edukacji filmowej". Współpracują z lokalnymi mediami, spotykają się z dziennikarzami, mają realny wpływ na życie szkoły.
- klasa teatralna - uczniowie tej klasy realizują rozszerzony program nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze oraz dodatkowo uczestniczą w zajęciach warsztatów teatralnych.
- Zajęcia z warsztatów teatralnych pozwalają młodzieży rozwinąć - bądź ujawnić - zdolności artystyczne. Umożliwią im świadome odbieranie kultury, rozwijają myślenie krytyczne oraz pozwalają wykazać się kreatywnością. uczniowie poznają wybitne dzieła teatralne i filmowe. Zdobywają umiejętności takie jak np: swobodne wypowiadanie się przed większym audytorium, radzenie sobie z tremą, przyciąganie uwagi słuchacza, które zaprocentują w przyszłości niezależnie od tego, jaka drogę wybiorą.

- klasa matematyczno-ekonomiczna - uczniowie tej klasy realizują rozszerzony program nauczania z matematyki i geografii oraz uczestniczą w zajęciach pracowni informatyczno-ekonomicznej. Światem rządzi pieniądz - na czym polegają zasady tych rządów, jak się przejawiają jak mogą wpływać na otaczającą nas rzeczywistość dowiedzą się uczniowie tej klasy. Poznają narzędzia, które pozwolą im lepiej rozumieć, analizować, wyciągać wnioski i praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z dziedziny gospodarki w skali mikro i makro

Technikum

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz przedmiotów zawodowych. Kształcenie zawodowe ma charakter teoretyczny i praktyczny. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych oraz podczas praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych zapewniających rzeczywiste warunki pracy. Uzupełnieniem przygotowania zawodowego są staże zagraniczne dla uczniów realizowane w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci.

- zawód techik hotelarstwa -
- rozszerzone przedmioty ogólnokształcące - język angielski, geografia
- drugi język obcy – język niemiecki lub rosyjski
- język obcy zawodowy
- najważniejsze zawodowe przedmioty teoretyczne – działalność recepcji, usługi w hotelarstwie
- pracownie praktycznej nauki zawodu – hotelarska, obsługi konsumenta, informatyczna
- dwie praktyki zawodowe trwające po 4 tygodnie (łącznie 320 godzin) w różnych hotelach: DeSilva Piaseczno, DeSilva Airport Warszawa, Marriott, Gromada Warszawa, Ibis Stare Miasto, Radison Blue Sobieski
Absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje maturę oraz po złożeniu egzaminu z przygotowania zawodowego, dyplom technika hotelarstwa.

- zawód techik obsługi turystycznej -
- rozszerzone przedmioty ogólnokształcące - język angielski, geografia
- drugi język obcy – język niemiecki
- język obcy zawodowy
- najważniejsze zawodowe przedmioty teoretyczne – organizacja imprez i usług turystycznych, geografia turystyczna
- pracownie praktycznej nauki zawodu – turystyki, informacji turystycznej, obsługi informatycznej
- trzy praktyki zawodowe trwające po 4 tygodnie (łącznie 480 godzin) w różnych biurach turystycznych: TUI, Neckermann, Rainbow, Gromada, Lingwista oraz w Piasecznie Chris, Syrenka, Ale Wakacje, K8

- zawód techik eksploatacji portów i terminali -
- rozszerzone przedmioty ogólnokształcące - język angielski, geografia
- drugi język obcy – język niemiecki
- język obcy zawodowy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinie byćprzygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
- organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróznych w portach i terminalach,
- organizowania prac związanych z magazynowaniem, skaładowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
- prowdzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.