KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Liceum Ogólnokształcące

- klasa dziennikarsko teatralna - rozszerzony program nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze oraz warsztaty dziennikarskie lub teatralne.

- klasa matematyczno-ekonomiczna - rozszerzony program nauczania z matematyki i geografii oraz warsztaty informatyczno-ekonomiczne.

Technikum

- zawód techik hotelarstwa - nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje maturę oraz dyplom technika hotelarstwa.

- zawód techik obsługi turystycznej - nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje maturę oraz dyplom technika obsługi turystycznej.