Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Stowarzyszenie Absolwentów

Zbigniew Mazurek

Fundatorzy sztandaru