Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater
w Piasecznie, Aleja Brzóz 26
w r. szk. 2009/2010

Konto Rady Rodziców:
BGŻ Nr 77 2030 0045 1110 0000 0191 5730

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINu RADY RODZICÓW

W dniu 4 października 2012 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. Podczas zebrania w głosowaniu tajnym wybrano nowe władze Rady. Są to:

  1. Pan Jerzy Drożdż - przewodniczący
  2. Pani Ewa Róg - zastępca przewodniczącego

Uchwały podjęte na zebraniu w dniu 4 października 2012:

  1. Uchwała Nr 1/2012 w sprawie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie.
  2. Uchwała Nr 2/2012 w sprawie Programu Profilaktyki Zespołu Szkól Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie.
  3. Uchwała Nr 3/2012 w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2012/2013.