SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY: Michał Iwan
V-CE PRZEWODNICZĄCY: Tomasz Kalinowski
RZECZNIK PRAW UCZNIA: Agata Róg
SEKRETARZ: Aleksandra Błaszczak
OPIEKUN SAMORZĄDU: Marek Mikucki

Samorząd szkolny wybierany jest co roku przez uczniów szkoły metodą wyborów demokratycznych. Dzięki dobremu kontaktowi członków samorządu z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami w szkole organizowane są róznego rodzaju imprezy, panuje miła atmosfera a wszelkie problemy szkolne i uczniowskie są na bieżąco rozwiązywane. Każdy uczeń może liczyć na pomoc Rzecznika Praw Ucznia w rozwiązywaniu problemów uczeń - nauczyciel.
Organizowane corocznie przez Samorząd Szkolny imprezy szkolne to: