Informacje

Zestaw podręczników obowiazujących w ZS Nr2
Zestaw podręczników dla klasy 1A - matematyczno-ekonomicznej
Zestaw podręczników dla klasy 1B - dziennikarsko-teatralnej
Zestaw podręczników dla klasy 1C- technik hotelarstwa
Zestaw podręczników dla klasy 1D - technik obsługi turystycznej

Wymagania edukacyjne z historii