WGS  

   

Dla obsługi  

   

Licznik odwiedzin  

4837661
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
230
1379
7688
230
4837661

Twój adres IP to: 18.206.48.243
Pt 2023-12-01 04:49:31
   
godlo_polski1.png
   

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szczegóły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. EMILII PLATER

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
 2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 3. Z biblioteki korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice i inne osoby – za zgodą Dyrektora.
  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wypożyczanie książek z księgozbioru podręcznego do domu (termin zwrotu jest wówczas uzgadniany z nauczycielem bibliotekarzem).
 4. Czytelnik może dokonywać wypożyczeń wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca (nie dotyczy nauczycieli, którzy mogą wypożyczać więcej książek, na dłuższy okres czasu, wg uzgodnień  z nauczycielem bibliotekarzem).
 6. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu lub ją ograniczyć.
 7. Uczniowie klas maturalnych i osoby przygotowujące się do konkursów lub olimpiad mogą wypożyczyć więcej książek na dłuższy okres czasu, uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. Czytelnik, który chce korzystać z książki dłużej niż miesiąc powinien zgłosić się do biblioteki w celu przedłużenia terminu zwrotu książki. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać, jeśli nie ma zapotrzebowania na książkę ze strony innych wypożyczających.
 9. Za niezwrócenie książki w terminie wypożyczający zobowiązany jest przynieść książkę z kanonu lektur (tytuł uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem), która zostanie włączona do księgozbioru biblioteki.
 10. Zbiory biblioteki są nasza wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
 12. Zbiory specjalne z biblioteki wypożyczane są zgodnie z następującymi zasadami:
 • jednorazowo wypożyczyć można jedną kasetę/płytę na jedną dobę,
 • jeśli kaseta/płyta lub materiały na nich nagrane ulegną zniszczeniu uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą kasetę/płytę lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie kasety/płyty zagubionej lub zniszczonej.
 1. Wszystkie wypożyczone książki i zbiory specjalne muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem mogą zatrzymać książki na okres wakacji.
 2. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 3. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki.
 4. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
 • - zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów,
 • - kontynuacja nauki w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater.
 1. Możliwość wypożyczania książek na okres wakacji mają uczniowie klas I - II liceum i klas I- III technikum.
 2. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką otrzymując kartę obiegową.
 3. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy.
 4. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 5. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym, do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.
 7. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik przed odejściem ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 8. Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.
 9. W bibliotece należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński