WGS  

   

Dla obsługi  

   

Licznik odwiedzin  

4837580
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
149
1379
7607
149
4837580

Twój adres IP to: 18.206.48.243
Pt 2023-12-01 03:38:12
   
godlo_polski1.png
   

Przyjaciele Szkoły

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Szczegóły

 

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego (TPZD) zostało założone przez lokalną społeczność 12 września 1927 roku. Działalność stowarzyszenia reaktywowano 1 1993 roku. W 1993 roku zarejestrowano też do dzisiaj obowiązujący statut stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023055.

TPZD reprezentuje dwóch członków z 7-osobowej Rady Stowarzyszenia. Przewodniczącą jest Mirosława Walczykowska, Skarbnikiem - Bogdan Temoszczuk. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Piasecznie przy ul. Jodłowej 5.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego jest prowadzenie działalności zmierzającej do zaspokojenia duchowych, intelektualnych i kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój Zalesia Dolnego.

Do zadań stowarzyszenia należą m.in.:

  • budowanie więzi społecznej i pobudzanie aktywności mieszkańców Zalesia Dolnego dla wspólnego dobra

  • propagowanie historii i tradycji Zalesia Dolnego,

  • troska o estetykę oraz urbanistyczny i architektoniczny ład Zalesia Dolnego, dbałość o środowisko naturalne oraz dążenie do odtworzenia utraconych wartości krajobrazowych,

  • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wartości i kulturę chrześcijańską

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński